Elvelinje fiktiv

Status: Valid

Definition: fiktiv delelinje i elv/kanal

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 06/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: elvelinjeFiktiv

Valid from: 01.01.2021