Elv mot elv sperre

Status: Valid

Definition: hjelpelinje for avgrensning av en elveflate der den renner ut i en annen elv-/kanalflate

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 06/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: elveElvSperre

Valid from: 01.01.2021