Search register

VannSperretype

inndeling av hjelpelinjer for avgrensning og oppdeling av vannflater 

Updated: 08/02/2023
Status: Valid
Showing 1 - 8 of 8 hits

Codelist

hjelpelinje for avgrensning av en elveflate der den renner ut i en annen elv-/kanalflate
elveElvSperre

Valid

fiktiv delelinje i elv/kanal
elvelinjeFiktiv

Valid

fiktiv linje som definerer grensa mellom sjø og elv, i samme nivå som kystKontur (middel høyvann)
havElvSperre

Valid

fiktiv delelinje i havflater
havlinjeFiktiv

Valid

hjelpelinje for avgrensning av innsjø mot elv eller kanal
innsjøElvSperre

Valid

fiktiv delelinje i innsjøer
innsjølinjeFiktiv

Valid

Sperrelinje som brukes i overgang mellom isbre og vann (innsjø, elv eller hav)
isbreVannSperre

Valid

fiktiv delelinje på isbreer
isbrelinjeFiktiv

Valid

Showing 1 - 8 of 8 hits