Search register

VannBredde

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekninger 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

vannbredde mindre enn en meter
1

Valid

vannbredde en til tre meter
2

Valid

vannbredde 15 til 40 meter
4

Valid

vannbredde tre til femten meter
3

Valid

vannbredde større enn 40 meter
5

Valid

Showing 1 - 5 of 5 hits