Ukjent

Status: Valid

Definition: Ukjent kystkonstruksjonstype

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 06/07/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 99

Valid from: 01.01.2021