Dike

Status: Valid

Definition: Et lag med knust stein, brostein, steinblokker eller andre større fragmenter som kan motstå erosive krefter fra rennene vann og bølgevirkning

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 06/07/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 8

Valid from: 01.01.2021