Spuntvegg

Status: Valid

Definition: Støttekonstruksjon som settes opp som en vegg for å holde på plass løsmasser, eller holde løsmasser unna utgravninger på land og i sjøen

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 06/07/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 7

Valid from: 01.01.2021