Brygge

Status: Valid

Definition: Konstruksjon, langs land eller fra land og ut i vannet, til fortøyning av båter. Brygger er mindre konstruksjoner enn kaier og er ofte bygget i treverk

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 06/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 53

Valid from: 01.01.2021