Bygning

Status: Valid

Definition: Byggverk med vegger og tak

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 06/07/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 50

Valid from: 01.01.2021