Bølge eller strømbryter

Status: Valid

Definition: En lav kunstig vegglignende struktur av slitesterkt materiale som er plassert på tvers av kystkonturen for blant annet å forhindre kysterosjon.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 06/07/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 2

Valid from: 01.01.2021