Bølgebryter

Status: Valid

Definition: En struktur som beskytter et strandområde, havn, ankerplass eller basseng mot bølger

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 06/07/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 1

Valid from: 01.01.2021