Search register

Kystkonstruksjonstype

angivelse av kystkonturens konstruksjon 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 16 of 16 hits

Codelist

En lav kunstig vegglignende struktur av slitesterkt materiale som er plassert på tvers av kystkonturen for blant annet å forhindre kysterosjon.
2

Valid

En struktur som beskytter et strandområde, havn, ankerplass eller basseng mot bølger
1

Valid

Konstruksjon, langs land eller fra land og ut i vannet, til fortøyning av båter. Brygger er mindre konstruksjoner enn kaier og er ofte bygget i treverk
53

Valid

Byggverk med vegger og tak
50

Valid

Et lag med knust stein, brostein, steinblokker eller andre større fragmenter som kan motstå erosive krefter fra rennene vann og bølgevirkning
8

Valid

Kystkontur langs masser som er lagt på bunnen for å skape nytt land
51

Valid

Kai
Konstruksjon, vanligvis parallell med kystkonturen eller fra land og ut i sjøen, hvor fartøy kan legge til eller fortøye
6

Valid

En form for bølgebryter som fartøy kan ligge langs på den skjermede siden
3

Valid

Mur
Vegg eller annet skille av (mur)stein eller betong
52

Valid

Pir
En lang, smal struktur som strekker seg ut i vannet og fungerer som et fortøyningssted for fartøy, som en promenade e.l.
4

Valid

En pir for rekreasjonsformål
5

Valid

Trinnfritt skråplan som kan brukes til båtopptrekk, i landsetting av rullende last fra båter, eller som forbindelse mellom land og vann som ikke ligger på samme nivå
12

Valid

Skinnegående bane eller et forseggjort opptrekk som fartøy kan hales opp ved landsetting, fra flytende posisjon og opp på tørt land. Skråplanet går vanligvis ut og ned i vannet
13

Valid

Støttekonstruksjon som settes opp som en vegg for å holde på plass løsmasser, eller holde løsmasser unna utgravninger på land og i sjøen
7

Valid

Trappetrinn langs kystkonturen, som forbindelsen mellom land og vann på ulike nivåer.
11

Valid

Ukjent kystkonstruksjonstype
99

Valid

Showing 1 - 16 of 16 hits