Search register

5.0

Kodelister brukt i FKB-Vann 5.0 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 4 of 4 hits

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekninger

Geovekst

Code value

inndeling av hjelpelinjer for avgrensning og oppdeling av vannflater

Geovekst

Code value

kystkonturens referansenivå

Geovekst

Code value

angivelse av kystkonturens konstruksjon

Geovekst

Code value

Showing 1 - 4 of 4 hits