Skogsveg

Status: Valid

Definition: Privat landbruksveg som brukes til skogbruksformål. Vegen er godkjent som landbruksvei (se Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier) og nummereres iht. Landbruksdirektoratets økonomisystem for skogordningene (ØKS) .

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: S

Valid from: 01.01.2021