Privat veg

Status: Valid

Definition: Privat veg. Eventuell nummerering er unik innenfor kommunen.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: P

Valid from: 01.01.2021