Search register

Vegkategori

Kodeliste for strekningens vegmyndighet. 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 2 of 2 hits

Codelist

Privat veg. Eventuell nummerering er unik innenfor kommunen.
P

Valid

Privat landbruksveg som brukes til skogbruksformål. Vegen er godkjent som landbruksvei (se Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier) og nummereres iht. Landbruksdirektoratets økonomisystem for skogordningene (ØKS) .
S

Valid

Showing 1 - 2 of 2 hits