Search register

Vegfase

Kodeliste for å angi strekningens fase i livet 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 1 of 1 hits

Codelist

Veg som er del av operativt nettverk for traktorveger og stier
V

Valid

Showing 1 - 1 of 1 hits