Låst bom

Status: Valid

Definition: Bom på tvers av vegen. I permanent låst posisjon.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 08/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: lb

Valid from: 01.01.2021