Bussluse

Status: Valid

Definition: Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy).

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 08/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: bs

Valid from: 01.01.2021