Betongkjegle

Status: Valid

Definition: Kjegle(r)/pullert(er) av betong plassert slik at det stenger for biltrafikk.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 08/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: bk

Valid from: 01.01.2021