Bom med automatisk åpner

Status: Valid

Definition: Bom som åpner seg automatisk på signal fra kjøretøy.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 08/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: BomAuto

Valid from: 01.01.2021