Search register

TypeVegsperring

Kodeliste for å angi hvilke type sperringen er. Hentet fra NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/607-Vegsperring 

Updated: 10/03/2022
Status: Valid
Showing 1 - 9 of 9 hits

Codelist

Kjegle(r)/pullert(er) av betong plassert slik at det stenger for biltrafikk.
bk

Valid

Bilsperre
bilsperre

Valid

Bom som åpner seg automatisk på signal fra kjøretøy.
BomAuto

Valid

Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy).
bs

Valid

Bom på tvers av vegen. I permanent låst posisjon.
lb

Valid

New Jersey-steiner o.l. plassert slik at det stenger for biltrafikk.
nj

Valid

Rørgelender/trafikkgjerde plassert slik at det stenger for biltrafikk.
rg

Valid

Steinblokker plassert slik at det stenger for biltrafikk.
sb

Valid

Stolper, steiner, blokker etc plassert i vegen eller i overgang mellom veg og fotgjengerareal for å stenge for biltrafikk (egen).
TA

Valid

Showing 1 - 9 of 9 hits