Trapp

Status: Valid

Definition: Trapp som inngår i nettverket for gående (og syklende). (Beholdes i FKB-TraktorvegSti kun fram til alle objekter med denne typeveg-koden er overført til NVBD)

Updated: 11.04.2023
Date accepted: 11/04/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: trapp