Traktorveg

Status: Valid

Definition: Traktorveg er en farbar veg for traktor hele eller deler av året, med minimum bredde 2,5 meter. Vegen er ikke egnet som bilveg.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 09/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: traktorveg

Valid from: 01.01.2021