Sti

Status: Valid

Definition: Tydelig og sammenhengende tråkk i terrenget, som har oppstått gjennom bruk eller aktiv tilrettelegging.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 12/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: sti

Valid from: 01.01.2021