Gangveg

Status: Valid

Definition: Veg som er bestemt for gående. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. (Beholdes i FKB-TraktorvegSti kun fram til alle objekter med denne typeveg-koden er overført til NVBD)

Updated: 11.04.2023
Date accepted: 11/04/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: gangveg