Gangfelt

Status: Valid

Definition: Kryssingssted for gående hvor trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder. Oppmerket og eventuelt skiltet med skilt 516. (Beholdes i FKB-TraktorvegSti kun fram til alle objekter med denne typeveg-koden er overført til NVBD)

Updated: 11.04.2023
Date accepted: 11/04/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: gangfelt