Sesongmerket

Status: Valid

Definition: Brukes for å vise om stier og løyper er markert for å vise retning deler av året.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 09/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: SM

Valid from: 01.01.2021