Ikke merket

Status: Valid

Definition: Kan brukes for stier og løyper uten merking.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 09/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: NEI

Valid from: 01.01.2021