Search register

Rutemerking

Kodeliste for å angi om en sti eller løype er markert for å vise retning, i samsvar med Nasjonal database for turruter og i henhold til Merkehåndboka. 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Kan brukes for stier og løyper uten merking.
NEI

Valid

Brukes for å vise om stier og løyper er markert for å vise retning.
JA

Valid

Brukes for å vise om stier og løyper er markert for å vise retning deler av året.
SM

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits