Traktorveg

Status: Valid

Definition: Veger for transport av landbruksprodukter og tømmer med lastetraktor og landbrukstraktor med henger. Generelt skal disse vegene kunne nyttes til transport hele året unntatt i teleløsningen. Svake partier i undergrunnen må forsterkes med bærelag.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 09/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 7

Valid from: 01.01.2021