Vinterbilveg

Status: Valid

Definition: Bilveger for tømmertransport på vinterføre, der vegens bæreevne baseres på tele og snø. Vegklassen egner seg i strøk med stabile vinterforhold og lange transportavstander, og på steder der tømmerdriftene kan konsentreres på enkelte år med flere års mellomrom. Vegklassen bør bare brukes der det ikke er økonomisk grunnlag for å bygge helårsveg, og der den videre skogbehandling ikke krever bedre vegstandard.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 09/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 6

Valid from: 01.01.2021