Landbruksbilveg

Status: Valid

Definition: Standarden for skogsbilveger med moderat til lavt trafikkgrunnlag, og for enkle gards- og seterveger. Vegen skal kunne trafikkeres med lass hele året, unntatt i teleløsningsperioden og i perioder med spesielt mye nedbør.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 09/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 3

Valid from: 01.01.2021