stat, Statens vegvesen

Status: Valid

Definition: statlig vegsperring, Statens vegvesen

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: StatensVegvesen

Valid from: 01.01.2021