Search register

5.0

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-TraktorvegSti versjon 5.0 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 7 of 7 hits

Kodeliste for å angi strekningens fase i livet

Geovekst

Code value

Kodeliste for å angi hvilke type sperringen er. Hentet fra NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/607-Vegsperring

Geovekst

Code value

Kodeliste for å angi om en sti eller løype er markert for å vise retning, i samsvar med Nasjonal database for turruter og i henhold til Merkehåndboka.

Geovekst

Code value

Kodeliste for klasser av landbruksveger, hentet fra NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/822-Landbruksvegklasse. Landbruksvegklasse skal være godkjent som landbruksvei (se Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier) og i samsvar med Landbruksdirektoratets økonomisystem for skogordningene (ØKS) før det registreres i FKB. Se Normaler for landbruksveier (http://www.skogkurs.no/vegnormaler/) for fullstendige beskrivelser.

Geovekst

Code value

Kodeliste for strekningens vegmyndighet.

Geovekst

Code value

Kodeliste for typeveger som brukes for veger og strekninger i FKB-TraktorvegSti

Geovekst

Code value

Kodeliste for vegsperringens eierskap

Geovekst

Code value

Showing 1 - 7 of 7 hits