Riving

Status: Valid

Definition: Registrering av riving av bygninger som er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: riving

Valid from: 01.01.2021