Ny bygning

Status: Valid

Definition: Registrering av opplysninger om søknadspliktige bygninger i FKB-Tiltak i tråd med vedtak etter Plan- og bygningsloven

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: nybygg

Valid from: 01.01.2021