Bygningsendring

Status: Valid

Definition: Registrering av opplysninger om søknadspliktige bygningsendringer (tilbygg, påbygg, underbygg, ombygging) i FKB-Tiltak i tråd med vedtak etter plan- og bygningsloven.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: endring

Valid from: 01.01.2021