Search register

TiltakstypeBygning

Type tiltak som gjelder saksbehandling av bygninger etter Pbl. 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Registrering av opplysninger om søknadspliktige bygningsendringer (tilbygg, påbygg, underbygg, ombygging) i FKB-Tiltak i tråd med vedtak etter plan- og bygningsloven.
endring

Valid

Registrering av opplysninger om søknadspliktige bygninger i FKB-Tiltak i tråd med vedtak etter Plan- og bygningsloven
nybygg

Valid

Registrering av riving av bygninger som er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven
riving

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits