Sjøanlegg

Status: Valid

Definition: Utbygging av dekningsverk, navigasjonsinnstallasjoner etc. i sjø som fanges opp gjennom saksbehandlingsprosesser

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: sjo

Valid from: 01.01.2021