Steinbrudd, gruve, massetak

Status: Valid

Definition: Utbygging av steinbrudd, gruver og massetak med tilhørende knuseverk og sorteringsanlegg

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: masse

Valid from: 01.01.2021