Energianlegg

Status: Valid

Definition: Utbygging av energiproduksjonsanlegg (vind/vann/sol etc.) eller anlegg for overføring av energi

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: energi

Valid from: 01.01.2021