Search register

TiltakstypeAndre

Forskjellige typer tiltak som fanges kan fanges opp gjennom søknader og saksbehandling hos en offentlig myndighet 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

Andre typer tiltak enn de som gjelder bygninger, samferdselsanlegg eller noen av de andre tiltakstypene som er definert i denne kodelista
andre

Valid

Utbygging av energiproduksjonsanlegg (vind/vann/sol etc.) eller anlegg for overføring av energi
energi

Valid

Utbygging av dekningsverk, navigasjonsinnstallasjoner etc. i sjø som fanges opp gjennom saksbehandlingsprosesser
sjo

Valid

Utbygging av steinbrudd, gruver og massetak med tilhørende knuseverk og sorteringsanlegg
masse

Valid

Showing 1 - 4 of 4 hits