Vegvesenet

Status: Valid

Definition: Veganlegg på Riks- og Europaveg der Statens vegvesen er ansvarlig for tiltaket

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: vegvesen

Valid from: 01.01.2021