Nye Veier

Status: Valid

Definition: Veganlegg på Riks- og Europaveg der Nye Veier AS er ansvarlig for tiltaket

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: nyeVeier

Valid from: 01.01.2021