NVE

Status: Valid

Definition: Myndighet for utbygging av energi etc.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: nve

Valid from: 01.01.2021