Kommune

Status: Valid

Definition: Kommunen er ansvarlig for oppfølging av tiltaket. Gjelder tiltak (som ikke omhandler bygninger) etter Pbl eller annet lovverk som det er naturlig at følges opp av kommunen

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: kommune

Valid from: 01.01.2021