Fylkeskommune

Status: Valid

Definition: Fylkeskommunen er ansvarlig for å følge opp tiltaket. Dette vil stort sett dreie seg om tiltak som gjelder fylkesveg.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: fylke

Valid from: 01.01.2021