Bane NOR

Status: Valid

Definition: Tiltak for utbygging av jernbane der BaneNOR er ansvarlig for oppfølging av tiltaket.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: baneNor

Valid from: 01.01.2021