Search register

Tiltaksansvarlig

Hvilket forvaltningsnivå/etat som er ansvarlig for oppfølging av tiltaket 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Tiltak for utbygging av jernbane der BaneNOR er ansvarlig for oppfølging av tiltaket.
baneNor

Valid

Fylkeskommunen er ansvarlig for å følge opp tiltaket. Dette vil stort sett dreie seg om tiltak som gjelder fylkesveg.
fylke

Valid

Kommunen er ansvarlig for oppfølging av tiltaket. Gjelder tiltak (som ikke omhandler bygninger) etter Pbl eller annet lovverk som det er naturlig at følges opp av kommunen
kommune

Valid

NVE
Myndighet for utbygging av energi etc.
nve

Valid

Veganlegg på Riks- og Europaveg der Nye Veier AS er ansvarlig for tiltaket
nyeVeier

Valid

Veganlegg på Riks- og Europaveg der Statens vegvesen er ansvarlig for tiltaket
vegvesen

Valid

Showing 1 - 6 of 6 hits